Study with us

Admission
Undergrad | Graduate

Research
Facilities 

Student
Activities

Follow us on 

Home

HEBAHAN PERMOHONAN GERAN “KNOWLEDGE TRANSFER PROGRAMME (KTP)’ – SKIM PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT PELAN “ROLLING” KEDUA (2017)

HEBAHAN PERMOHONAN GERAN “KNOWLEDGE TRANSFER PROGRAMME (KTP)’ – SKIM PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT PELAN “ROLLING” KEDUA (2017)


Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.


2.       Sukacita dimaklumkan bahawa permohonan bagi Geran Knowledge Transfer Programme  (KTP) – Skim Pembelajaran Sepanjang Hayat Pelan Rolling Kedua (2017) telahpun dibuka.

3.       Permohonan-permohonan yang ingin dihantar perlu memenuhi syarat-syarat permohonan seperti yang dinyatakan di dalam Garis Panduan KTP-PSH Versi 5.0 Februari 2017 dan menggunakan Borang Permohonan KTP-PSH Versi 6.0 Ogos 2016 (Seperti yang dilampirkan). Kedua-dua dokumen juga boleh dimuat turun di laman web berikut: ktc.usm.my

4.       Semua permohonan mestilah disalurkan melalui Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi (PPPI) dan hendaklah dikepilkan (Comb-binding) dengan kemas sebanyak 2 salinan hardcopy dan softcopy sebelum atau pada 13 Mac 2017 (Isnin).

Sekian, untuk perhatian dan tindakan semua penyelidik selanjutnya. Segala perhatian dan kerjasama yang diberikan amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan jutaan terima kasih.


Sekian, terima kasih.

Contact us

School of Manufacturing Engineering,
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
Kampus Alam Pauh Putra,02600
Arau, Perlis
Malaysia
Phone: (+604) 988-5035
Fax:(+604) 988-5034
Mail us: dean_mfr@unimap.edu.my
 

Government Links


Visitor