Articles

KEJAYAAN PPK PEMBUATAN DALAM AUDIT PERSIJILAN 5S

MAKLUMAN KEJAYAAN PPK PEMBUATAN DALAM AUDIT PERSIJILAN 5S

Sukacita dimaklumkan PPK Pembuatan telahpun berjaya mendapat Persijilan 5S setelah Audit Persijilan 5S dilaksanakan pada hari ini (29 Ogos 2013). Sehubungan itu, ucapan jutaan terima kasih kepada semua staf PPK Pembuatan yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan Audit Persijilan 5S pada hari ini.

Sesungguhnaya komitmen yang telah diberikan oleh YBhg. Prof/Prof. Madya/Dr./Tuan/Puan amatlah dihargai. Diharapkan komitmen dan kerjasama sebegini dapat diteruskan lagi di masa akan datang.

Contact us

School of Manufacturing Engineering,
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
Kampus Alam Pauh Putra,02600
Arau, Perlis
Malaysia
Phone: (+604) 988-5035
Fax:(+604) 988-5034
Mail us: dean_mfr@unimap.edu.my