Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/manufact/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 464

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/manufact/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 464
PEMBUKAAN PERMOHONAN DANA PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL - Pusat Pengajian Kejuruteraan Pembuatan - UniMAP
Thursday, 15 December 2016 14:02

PEMBUKAAN PERMOHONAN DANA PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL

Written by 
Rate this item
(1 Vote)

MAKLUMAN PEMBUKAAN PERMOHONAN DANA PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI (KPT) FASA 1/2017 UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UniMAP)

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2.       Sukacita dimaklumkan bahawa permohonan Skim Geran Penyelidikan Pembangunan Prototaip (PRGS) dan Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) Fasa 1/2017 akan dibuka kepada penyelidik di Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) seperti yang berikut:

(i)  Geran    : Skim Geran Penyelidikan Pembangunan Prototaip  (PRGS)
      Tempoh : 15 Disember 2016 – 13 Januari 2017 (JUMAAT)
      Siling     : RM500,000.00

(ii)  Geran    : Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS)
       Tempoh : 15 Disember 2016 – 17 Januari 2017 (SELASA)
       Siling     : RM250,000.00


3.      Wajib Baca dan Faham : Pihak Kementerian akan memberi pertimbangan bagi permohonan PRGS dan FRGS Fasa 1/2017 berdasarkan kriteria-kriteria berikut:-

(i) Penyelidik
    a. Skim Geran Penyelidikan Pembangunan prototaip (PRGS)
        i. Skim PRGS dibuka kepada semua penyelidik yang memenuhi syarat permohonan dan telah melengkapkan 100% projek terdahulu 
           (berdasarkan pencapaian yang dilaporkan dalam    sistem MyGRANTS); dan
       ii. Telah mengisi dan melengkapkan Laporan Prestasi projek atau geran di bawah tanggungan beliau di dalam sistem MyGRANTS.
      iii. Telah melalui proses saringan peringkat PPK dengan minimum dua panel penilai sebelum di hantar melalui sistem MyGRANTS 
          (pada 13 Januari 2017, sebelum jam 12 tengah malam).

    b. Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS)
        i. Permohonan baharu bagi mereka yang mempunyai dan mengetuai geran FRGS perlu mempunyai bukti prestasi projek mencapai 75% 
          (berdasarkan pencapaian yang dilaporkan  dalam sistem MyGRANTS); dan
       ii. Telah mengisi dan melengkapkan Laporan Prestasi projek atau geran di bawah tanggungan beliau di dalam sistem MyGRANTS.
      iii. Telah melalui proses saringan peringkat PPK dengan minimum dua panel sebelum di hantar melalui sistem MyGRANTS 
          (pada 17 Januari 2017, sebelum jam 12 tengah malam).

   c. Telah mengemaskini dan melengkapkan semua perkara (Maklumat Peribadi, Projek, Penerbitan, IP, Penyeliaan (Supervision), 
       Pengajaran (Teaching), Perundingan (Consultation) dan   Perkhidmatan Komuniti (Community Service)) di profil penyelidik dan disahkan oleh RMC dalam MyGRANTS.
       (iii) Kertas cadangan projek penyelidikan yang menepati kriteria penyelidikan, berkualiti dan mengikut Garis Panduan PRGS (Pindaan 2017) dan Garis Panduan FRGS (Pindaan 2017);
       (iv) Jumlah peruntukan projek penyelidikan yang dipohon tidak boleh melebihi siling yang ditetapkan dengan tempoh penyelidikan 
             tidak melebihi dua (2) tahun untuk PRGS dan tiga (3) tahun untuk FRGS; dan
       (v) Setiap Ketua Penyelidik hanya boleh mengemukakan satu (1) permohonan projek penyelidikan.
       (vi) Sebutharga perlu disertakan dalam lampiran permohonan berkenaan.
       (vii) Memastikan lampiran disertakan dapat dibuka oleh panel penilai dalam sistem MyGRANTS.

4.       Pemohon perlu membuat permohonan PRGS dan FRGS secara atas talian menggunakan sistem MyGRANTS melalui pautan https://mygrants.gov.my mulai 15 Disember 2016. Untuk makluman pihak YBhg. Datuk/ Dato'/ Prof./ Prof. Madya/ Dr./ Tuan/ Puan/ Cik permohonan PRGS Fasa 1/2017 perlu dikemukakan kepada pihak PPPI melalui sistem MyGRANTS sebelum atau pada 13 Januari 2017 (JUMAAT) manakala permohonan geran FRGS Fasa 1/2017 adalah sebelum atau pada 17 Januari 2017 (SELASA). Garis Panduan PRGS dan FRGS (Pindaan 2017) boleh dirujuk melalui portal MyGRANTS atau seperti yang dilampirkan. Sehubungan itu, kerjasama pihak YBhg. Datuk/ Dato'/ Prof./ Prof. Madya/ Dr./ Tuan/ Puan/ Cik adalah dipohon untuk memaklumkan pembukaan permohonan PRGS dan FRGS Fasa 1/2017 kepada rakan penyelidik di PPK masing-masing. Sebarang pertanyaan, boleh dikemukakan kepada pihak PPPI di talian di bawah.

5.       Perkara yang dinyatakan di atas adalah untuk perhatian dan tindakan selanjutnya oleh pihak YBhg. Datuk/ Dato'/ Prof./ Prof. Madya/ Dr./ Tuan/ Puan/ Cik jua.

Sekian, harap maklum.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"
"Mencarik Adat, Melarik Hasrat"

Saya yang menurut perintah,

ROZILA ROMALI
Pusat Pengurusan Penyelidikan & Inovasi (PPPI)
Research Management & Innovation Centre (RMIC)
Universiti Malaysia Perlis,
Tingkat 5, Bangunan KWSP,
Jalan Bukit Lagi,
01000 Kangar,
Perlis.

Tel   : 04 979 8788  / 017-4275700
Fax   : 04 979 8790 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read 1016 times Last modified on Thursday, 15 December 2016 14:05

Contact us

School of Manufacturing Engineering,
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
Kampus Alam Pauh Putra,02600
Arau, Perlis
Malaysia
Phone: (+604) 988-5035
Fax:(+604) 988-5034
Mail us: dean_mfr@unimap.edu.my
 

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/manufact/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/manufact/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 654