Announcement 3 July 2020: CHANGES OF NAMES FOR DEPARTMENTS

No. Rujukan : UniMAP/DMDC/Post: 07/20 (852)Tarikh          : 03 Julai 2020

Assalamualaikum dan Salam Ilmu Keikhlasan Kecemerlangan UniMAP 

YBhg. Datuk/Dato’/Prof./Tuan/Puan,   

HEBAHAN PENGGUNAAN NAMA KAMPUS ALAM UniMAP, PAUH PUTRA BAGI PUSAT  TANGGUNGJAWAB YANG BERKENAAN

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2.      Sukacita dimaklumkan bahawa, Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JKPU) Kali Ke-161, Bil.15/2020 telah meluluskan penggunaan nama  ‘Kampus Alam UniMAP, Pauh Putra’ bagi menggantikan nama Kampus Induk UniMAP, Ulu Pauh. 

3.         Berikut adalah contoh alamat yang perlu digunakan dalam semua urusan rasmi universiti bagi Pusat Tanggungjawab (PTj) yang berada di Pauh Putra :

NOPTjALAMAT
1.JABATAN BENDAHARI JABATAN BENDAHARIUNIVERSITI MALAYSIA PERLISARAS BAWAH, BANGUNAN CANSELORIKAMPUS ALAM UniMAPPAUH PUTRA02600 ARAUPERLIS, MALAYSIA 
 2. PKK PUSAT KOMUNIKASI KORPORATUNIVERSITI MALAYSIA PERLISARAS 1, BANGUNAN CANSELORIKAMPUS ALAM UniMAPPAUH PUTRA02600 ARAUPERLIS, MALAYSIA 
 3.  PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG & INTEGRITI  PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG & INTEGRITIUNIVERSITI MALAYSIA PERLISARAS 2, BANGUNAN CANSELORIKAMPUS ALAM UniMAPPAUH PUTRA02600 ARAUPERLIS, MALAYSIA  
 4.  SQM PUSAT PENGURUSAN STRATEGI & KUALITIUNIVERSITI MALAYSIA PERLISARAS 3, BANGUNAN CANSELORIKAMPUS ALAM UniMAPPAUH PUTRA02600 ARAUPERLIS, MALAYSIA 
   5. PEJABAT NAIB CANSELOR PEJABAT NAIB CANSELORUNIVERSITI MALAYSIA PERLISARAS 4, BANGUNAN CANSELORIKAMPUS ALAM UniMAPPAUH PUTRA02600 ARAUPERLIS, MALAYSIA 
6. PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN PEMBUATAN  PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN PEMBUATANUNIVERSITI MALAYSIA PERLISKAMPUS ALAM UniMAPPAUH PUTRA02600 ARAUPERLIS, MALAYSIA 

5.         Sebarang pertanyaan mengenai perkara ini, pihak YBhg. Datuk/ Dato’/ Prof./ Dr./ Tuan/ Puan boleh merujuk kepada PKK melalui e-mel  pro@unimap.edu.my .

Kerjasama dan perhatian yang diberikan oleh pihak YBhg. Datuk/ Dato’/ Prof./ Dr./ Tuan/ Puan dalam hal ini amatlah dihargai.

Sekian, terima kasih.

”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

‘Ilmu, Keikhlasan, Kecemerlangan’

Saya yang menjalankan amanah,

(SUHAIZA GHAZALI)

Pegawai Perhubungan Awam

Pusat Komunikasi Korporat

UniMAP

Tel: 0135307764