School of Manufacturing Engineering

Universiti Malaysia Perlis

18 SEPTEMBER 2018 : Perjumpaan Kokurikulum (22 September 2018) Sempena Majlis Perasmian Kolej Kediaman Pfi2 / Co-Curriculum Meet (22 September 2018) In Conjunction With Pfi2 Residential College Opening Ceremony

No. Rujukan : UniMAP/ICT/Post: 09/18 (1516)
Tarikh : 18 Sept 2018

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

YBhg. Datuk/Dato’/Prof./Tuan/Puan,

PERJUMPAAN KOKURIKULUM (22 SEPTEMBER 2018) SEMPENA MAJLIS PERASMIAN KOLEJ KEDIAMAN PFI2
CO-CURRICULUM MEET (22 SEPTEMBER 2018) IN CONJUNCTION WITH PFI2 RESIDENTIAL COLLEGE OPENING CEREMONY

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.
The above matter was reffered.

Perhatian kepada semua pelajar Ijazah yang mengambil Kursus Kokurikulum dan Badan Beruniform Semester Pertama Sidang Akademik 2018/2019. Adalah dimaklumkan bahawa perjumpaan Kokurikulum akan diadakan mengikut ketetapan berikut:
Attention to all Degree students who registered for Co-curriculum and Uniformed Bodies Courses First Semester Academic Session 2018/2019. The Co-curriculum meet will be held as below:

Tarikh : 22 September 2018 (Sabtu/Saturday)
Masa : 8.00 am
Pakaian : 1) T-shirt UniMAP (Pelajar Tahun 1/1st year students)
2) Uniform (Pelajar-pelajar Lain/Other Students)

Turut diingatkan bahawa kehadiran pelajar ke perjumpaan tersebut adalah DIWAJIBKAN. Segala kerjasama yang diberikan amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.
Please be reminded that the attendance are COMPULSORY. All the cooperation given is highly appreciate.

‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’
“Tunjang Mengukuh Di Bumi, Pucuk Menjulang Tinggi”
“Firmly Grounded, Soaring High”

DR. FAIZUL CHE PA
Timbalan Pengarah
Pusat Kokurikulum,
Universiti Malaysia Perlis

———————————————————————————-
POSTMASTER UniMAP
Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Universiti Malaysia Perlis
Tel : 04-9885466 / 5467 / 5468
Faks : 04-9798227
Email : post@unimap.edu.my
———————————————————————————-